Sport és kulturális ösztöndíj 2018/19/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SZIE-MKK pályázatot hirdet az alább felsorolt ösztöndíjakra. Az ösztöndíj a félév kezdetén, félévenként egyszer kerül kiírásra. Összege egyszeri kifizetés, mely kizárólag pályázat útján nyerhető el. Az ösztöndíj megadásáról, mértékéről és folyósításának időtartamáról a Kari Diákjóléti Bizottság dönt.

1. Sport terén elért kimagasló tevékenység és eredmény – egyszeri, max. 100.000 Ft/félév
2. Kultúra terén elért kimagasló tevékenység és eredmény – egyszeri, max. 100.000 Ft/félév

A. A pályázat feltételei

Pályázatot adhat be a Karral aktív hallgatói jogviszonyban (alap-, mester-, osztatlan- képzés) álló személy, aki tanulmányai mellett a sport, illetve a kultúra (ének, zene, tánc, színjátszás, fotó- és képzőművészet, egyéb művészeti ágak) területén kimagasló tevékenységet folytat és kiemelkedő eredményeket ért el.

B. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a hallgató beazonosítására alkalmas adatait, Neptun kódját,
  • a tevékenység rövid leírását,
  • a kimagasló eredményeket igazoló dokumentumokat (pl. oklevél, versenyeredmény, stb.) valamint
  • a tevékenységet irányító egyesületi vezető / intézményvezető / szakmai vezető igazolását.

Az elért hazai és nemzetközi sporteredményeket hivatalos egyesületi és szövetségi igazolással kell alátámasztani.

A tevékenység és az erről szóló igazolás a 2018.02.01 - 2019.01.31. közötti időszakot fedheti le.

A pályázatot elektronikusan kell elküldeni a Kari Tanulmányi Hivatalba a puspoki.magdolna@fh.szie.hu e-mail címre. A levél tárgyában fel kell tüntetni a pályázat elnevezését.

C. A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj odaítéléséről a Kari Diákjóléti Bizottság dönt. A nyertes pályázóknak megítélt összeg a következő hónapban esedékes tanulmányi ösztöndíjjal együtt kerül kifizetésre. A Bizottság az ösztöndíj odaítélésénél és az ösztöndíj összegének megállapításánál a hallgató által végzett tevékenység színvonalát, eredményességét értékeli. A sporttevékenység esetében a Bizottság maximum a fenti időszakban elért legjobb 5 eredményt veszi figyelembe. Az elutasított, ill. nyertes pályázatról a Tanulmányi Hivatal a hallgatót írásban értesíti. A döntés ellen fellebezésnek helye nincs.

 

Beadási határidő: 2019. március 10.