Tájékoztató a szeptemberi évkezdéssel kapcsolatban

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a COVID 19 járvány miatt a 2020/21 tanévben vegyes oktatási rend szerint történik az oktatás szervezése. Mindez azt jelenti, hogy a tanóráik egy része online, egy része pedig személyes jelenléttel kerül megszervezésre. A rendszer kidolgozása jelenleg zajlik. Legkésőbb szeptember 4-ig minden tantárgy követelményrendszere feltöltésre kerül a neptun rendszerbe, amelyben egyértelműen szerepelni fog, hogy a tantárgyak előadásai, gyakorlatai milyen formában kerülnek megtartásra. Emellett folyamatosan történik az órarend frissítése az új információk alapján.

Kérem, figyeljék folyamatosan a neptun rendszert, az egyetemi és a kari honlapot! Ezeken a felületeken fogjuk rendszeresen közölni az új híreket az oktatással kapcsolatban.