Tématerületi Kiválósági Pályázat – MKK sikerek

Tématerületi Kiválósági Pályázat – MKK sikerek

Az NKFIH első ízben írt ki pályázatot a Tématerületi Kiválósági Program keretei között, melynek legfontosabb célja a felsőoktatási intézmények, állam által alapított kutatóintézetek és akadémiai kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása volt. További cél a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációjának a biztosítása, az intézmények számára kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeinek a kialakítása. A fent megfogalmazott célok elérésének érdekében a Programban az intézményeknek meg kellett határozni azokat az átfogó, több kutatási területet is magukban foglaló tématerületeket, amelyek finanszírozására a Program forrásai felhasználhatók. A program az „Innováció a versenyképességért”; „Tudomány a jövőnkért”; „Nemzedékek életkilátásai” kihívásokra keresi a választ és kijelölte az alábbi kutatási területeket:

  • Biztonságos társadalom és környezet
  • Ipar és digitalizáció
  • Egészség
  • Kultúra és család

A Szent István Egyetem 6 tématerületen adott be pályázatot, és végül 3 tématerülettel 452 mFt-os támogatással, óriási szakmai és tudományos elismerésként bekerült a 26 nyertes egyetem és állami kutatóintézet közé, amelyek összesen 55 tématerületen mintegy 14,6 Mrd forint értékben kaptak támogatást. A három nyertes pályázat között található az „Antropogén eredetű mikroszennyezők körforgása az ökológiai hálózatban: a környezeti folyamatok feltárása és modellezése a Balaton vízgyűjtőjén” című, melynek szakmai vezetője Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár és az MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet kutatóira épül. Szintén támogatást kapott a „Civilizációs eredetű veszélyek azonosítása és kezelése a létfontosságú rendszerek biztonságának növelése érdekében, különös tekintettel a dróntechnikai és szenzortechnológiai fejlesztésekre, valamint a vízbiztonsági és hidrotoxikológiai kutatásokra” kutatási terv, amely egy karközi pályázat, a közösen alakított kutatócsoport szakmai vezetője az MKK AKI egyetemi docens Dr. Szoboszlay Sándor és jelentős mértékben támaszkodik az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet kutatóira.