Útmutató szak/diplomadolgozat leadásához a 2019/2020. tanév tavaszi félévére a SZIE MKK-n

Útmutató szak/diplomadolgozat leadásához

a 2019/2020. tanév tavaszi félévére a SZIE MKK-n

A 4/2020 (IV. 22) sz. rektori utasításnak megfelelően a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében esedékes szak/diplomadolgozatok leadásához, valamint a záróvizsgák sikeres lebonyolításához kérjük hallgatóinkat és kollégáinkat, hogy az alábbiak szerint járjanak el:

 • A Hallgató elektronikus úton jelentkezik a záróvizsgára a Neptun rendszerben.

Jelentkezési határidő: 2020. április 27.

 • A Hallgató határidőre elküldi emailben az elkészült szak/diplomadolgozatát pdf-formátumban, témavezetője előzetes jóváhagyását (e-mail arról, hogy benyújtható a dolgozat), valamint a „Javaslat dolgozat bírálóira” c. adatlapot az általa ismert adatokkal kitöltve (dolgozat címe, hallgatói adatok) a tanulmányi ügyintézőjének és egyidejűleg a belső témavezetőjének. Nyomtatvány elérhető:

http://mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak

Határidő: 2020. május 8. 12.00 óra

Késedelmes leadási határidő: 2020. május 15. 12.00 óra

 • A hallgató a dolgozat befogadásának és bírálatra történő alkalmasságának igazolásához szükséges nyilatkozatot aláírásával hitelesíti és legkésőbb a záróvizsga napjáig (postai,  elektronikus úton, vagy a záróvizsga bizottság titkárának személyesen) benyújtja. A nyilatkozatot a témavezető szintén aláírja, legkésőbb a záróvizsga lezárultáig. Amennyiben a veszélyhelyzet okán fennálló korlátozások miatt a témavezető nem tudja aláírni a záróvizsgáig a dokumentumot, arra a záróvizsga bizottság titkára jogosult a témavezető felhatalmazása alapján.
 • A belső témavezető válaszlevélben elküldi javaslatát a tanulmányi ügyintézőnek, a hallgatónak és szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátornak miszerint:
  •  a dolgozat záróvizsgára bocsátható:

„a dolgozatot áttekintettem, azt záróvizsgán történő védésre javaslom”. 

 • vagy a dolgozat nem adható le, akkor az elutasítást röviden indokolja meg.

Határidő: 2020. május 11.

Késedelmesen leadott dolgozat esetén a határidő: 2020. május 18.

 • A belső témavezető a szakdolgozatot, annak elfogadás esetén, és a bírálók adataival (név, munkahely, e-mail!) kiegészített „Javaslat dolgozat bírálóira” c. adatlapot a szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátornak és az illetékes tanulmányi ügyintézőnek egyidejűleg továbbítja.

Kérjük, hogy a potenciális bírálóknak jelezze az előzetes egyeztetés során, hogy a dolgozatokat az idei vizsgaidőszakban kizárólag elektronikus formában tudjuk megküldeni.

Határidő: 2020. május 12.

Késedelmesen leadott dolgozat esetén a határidő: 2020. május 18.

 • Tanulmányi ügyintéző bevezeti a nyilvántartásába az adatokat.
 • Tanulmányi ügyintéző a határidőn túl leadott dolgozatok késedelmi díját a Neptun rendszerben a hallgató számára kiírja.

       Határidő: a dolgozat beérkezésekor, folyamatosan.

 • A szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátor a hallgató nevét, a szakdolgozat címét, a témavezetőt és a két bíráló nevét excell táblázatban rögzíti, majd kiküldi a dolgozatot bírálatra a felkérő levéllel és a szakdolgozat bírálati lappal együtt. A bírálatok beérkezésének határideje 2020. május 27. Nyomtatvány letölthető: http://www.mkk.szie.hu/nyomtatvanyok-hallgatoknak (szakdolgozat/diplomadolgozat bírálati lap), majd kezeli a beérkező bírálatokat (továbbítja a hallgatóknak és a tanulmányi ügyintézőnek) és előkészíti a záróvizsgát.

Határidő: a dolgozat beérkezésekor, folyamatosan.

 • A bírálat beérkezésekor az eredményeket a szakot gondozó intézet/tanszék részéről kijelölt adminisztrátor a már említett excell táblázatban rögzíti a bírálati eredményeket és a teljes  excell táblázatot a tanulmányi ügyintézőnek megküldi Neptun-rögzítésre.

 

Záróvizsgázóknak fontos határidők a 2019/2020-as tanév tavaszi félévben:

 • Záróvizsgára jelentkezési határidő:                                2020. április 27.
 • Szak/diplomadolgozat leadási határidő:                         2020. május 8.
 • Szak/diplomadolgozat késedelmes leadási határidő:    2020. május 15.
 • Vizsgaidőszak:                                                               2020. április 27 – május 15.
 • Felkészülés a záróvizsgára:                                           2020. május 5 – június 1.
 • Záróvizsga időszaka:                                                      2020. június 2 – 19.

(A vészhelyzet feloldása esetén, az aktuális szabályozás függvényében.)

 •  Diplomaátadó ünnepség:                                              2020. július 1-8.

(A vészhelyzet feloldása esetén, az aktuális szabályozás függvényében.)

 

A kialakult helyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, hogy a megadott határidőket pontosan tartsa be!

Hallgatóinknak sikeres felkészülést kívánunk!

Kollégáinknak köszönjük a rendkívüli eljárásrend betartását!

SZIE MKK