Környezettudományi Intézet (KÖTI)

Intézet honlapja: http://www.koti.szie.hu

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

  • Kémia Tanszék
  • Talajtani és Agrokémiai Tanszék
  • Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék
  • Vízgazdálkodási Tanszék

Intézetigazgató:

Csákiné Dr. Michéli Erika, egyetemi tanár
tel.: (+36)28 522000 /1815, E-mail: micheli.erika@mkk.szie.hu

 

Az intézet bemutatása:

A Környezettudományi Intézet négy belső és két kihelyezett tanszékből áll. A Kémia és Biokémia, a Talajtani és Agrokémiai, a Vízgazdálkodási, valamint a Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszékek mellett Intézetünkhöz tartozik a Kihelyezett Környezetrekonstrukciós és a Kihelyezett Talajtani és Agrokémiai Tanszék is.

Az Intézetünkhöz tartozó egységek professzorai, oktatói és munkatársai, valamint a műszaki infrastrukturális feltételeink lehetővé teszik a kimagasló színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet. A különböző időpontban létrejött Tanszékek lefedik a környezettudományok teljes területét, hiszen az alapot jelentő kémia mellett Intézetünkhöz tartoznak a talajjal és a vízzel kapcsolatos diszciplínák, valamint a munkaerőpiaci feltételeknek és a hallgatói igényeknek megfelelően új területként a hulladékgazdálkodás.

Ezzel a háttérrel Intézetünk valóban megtestesíti a környezettudományok komplexitását, amely a természet- és műszaki tudományokon alapul, de azoktól részben eltérő szemléletű és célkitűzésű tudományterületet jelent. Intézetünk célkitűzése, hogy ezt az eltérő szemléletmódot oktatási és kutatási programjainkban is megjelenítsük.

Tanszékeink oktatói, amellett hogy kulcsfontosságú tárgyakat oktatnak a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar több BSc és MSc szakán, meghatározó szerepet játszanak a környezetmérnökök képzésében, hiszen ennek a szaknak a legtöbb tárgya Intézetünkhöz tartozik és a szak vezetését is mi látjuk el.