Környezettudományi Intézet (KÖTI)

Intézet honlapja: http://www.koti.szie.hu

Az intézethez tartozó tanszékek, osztályok, csoportok:

  • Kémia Tanszék
  • Talajtani és Agrokémiai Tanszék
  • Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék
  • Vízgazdálkodási Tanszék

Intézetigazgató:

Dr. Aleksza László, egyetemi docens
tel.: (+36)28 522000 /1836, E-mail: aleksza.laszlo@mkk.szie.hu

 

Az intézet bemutatása:

A Környezettudományi Intézet 3 belső és 2 kihelyezett tanszékből áll. A Kémia és Biokémia, a Talajtani és Agrokémiai valamint a Víz-, és Hulladékgazdálkodási Tanszékek mellett Intézetünkhöz tartozik a Kihelyezett Környezetrekonstrukciós és a Kihelyezett Talajtani és Agrokémiai Tanszék is.

Az Intézetünkhöz tartozó egységek professzorai, oktatói és munkatársai, valamint a műszaki infrastrukturális feltételeink lehetővé teszik a kimagasló színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet. A különböző időpontban létrejött Tanszékek lefedik a környezettudományok teljes területét, hiszen az alapot jelentő kémia mellett Intézetünkhöz tartoznak a talajjal és a vízzel kapcsolatos diszciplínák, valamint a munkaerőpiaci feltételeknek és a hallgatói igényeknek megfelelően egy új területként a hulladékgazdálkodás.

Ezzel a háttérrel Intézetünk valóban megtestesíti a környezettudományokkomplexitását, amely a természet-, és műszaki tudományokon alapul, de azoktól részben eltérő szemléletű és célkitűzésű tudományterületet jelent. Intézetünk célkitűzése, hogy ezt az eltérő szemléletmódot oktatási és kutatási programjainkban is megjelenítsük.

Tanszékekeink oktatói, amellett hogy kulcsfontosságú tárgyakat oktatnak a Mezőgazdasági-, és Környezettudományi Kar több BSc. és MSc. szakán, meghatározó szerepet játszanak a környezetmérnökök képzésében, hiszen ennek a szaknak a legtöbb tárgya Intézetünkhöz tartozik és a szak vezetését is mi látjuk el.