Szak-, diplomadolgozatok leadásának határideje módosult

Tisztelt Kari Polgárok!

Az 5/2020 (IV. 24.) rektori utasítás alapján módosult a szakdolgozatok/diplomadolgozatok leadási határideje.

Az új időpont 2020. május 8. (péntek) 12.00 óra, a késedelmes leadási határidő 2020. május 15. 12.00 óra.

Ennek figyelembevételével módosultak a szak- és diplomadolgozatok benyújtásának kari eljárásrendjében szereplő határidők is, amelyek a http://mkk.szie.hu/utmutato-szakdiplomadolgozat-leadasahoz-20192020-tanev-tavaszi-felevere-szie-mkk-n linken találhatók meg.